Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Welkom,

op de website van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Zwartkop - tekening Ruud Weenink ©
Laatste update : 29 juni 2016
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen

- AGENDA : ZOMER 2016 -

In de zomerperiode zijn er geen activiteiten. Vanaf begin augustus kunt u hier het volledige najaarsprogramma voor de periode september t/m november lezen.
Broedvogelinventarisatie Veluwemeerkust in voorjaar 2016

Zoals al jaren gebruikelijk voeren wij elk voorjaar een broedvogelinventarisatie uit in een bepaald gebied binnen de regio Noord-Veluwe. Zo inventariseerden wij in de afgelopen jaren de Delta Schuitenbeek bij Putten, het Beekhuizerzand bij Harderwijk en het Rietveld bij Elburg. In afstemming met Natuurmonumenten gaan wij komend voorjaar de Veluwemeerkust ter hoogte van de Bloemkampen bij Hierden inventariseren. Het is een prachtig stukje natuur langs ‘onze’ randmeerkust, wat voor ons geen onbekend terrein is. Zo inventariseerden wij delen van het gebied al in 2004 t.b.v. het project Hierdense Poort. Daarnaast waren gedeelten van dit gebied ook onderdeel van het atlasblok dat wij in 2013/2014 inventariseerden voor de nieuwe vogelatlas van Sovon. Op deze pagina kunt u een uitgebreidere aankondiging van dit inventarisatieproject lezen. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen!
Cursus vogelherkenning i.s.m. KNNV NW Veluwe

In de afgelopen jaren organiseerde onze vereniging met veel succes een cursus vogelherkenning. Daarin kregen beginnende vogelaars de kans om vogels uit diverse biotopen, maar veelal uit de eigen woonomgeving, op naam te brengen. Ook in 2015 werd deze cursus met veel enthousiasme gegeven, onder leiding van Dimitri Mulder en Rob Nijman. Uit onze contacten met de KNNV Noordwest Veluwe kwam naar voren dat ook zij plannen hadden voor een vogelcursus. Daarom is besloten om in 2016 en 2017 de handen ineen te slaan en een gezamenlijke cursus op te zetten. Meer informatie hierover vindt u hier.