Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Vogelwachtavonden -
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
Jaarlijks organiseert de Vogelbeschermingswacht een Vogelwachtavond op een woensdagavond in april en november. Tijdens deze avonden wordt er een lezing gehouden die betrekking heeft op natuur en vogels. De lezing in april valt samen met de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de lezing in november betreft een gezamenlijke avond met de KNNV Noordwest-Veluwe. De lezingen worden soms ook in de dagbladen gepubliceerd en zijn ook toegankelijk voor niet leden.

Woensdag 20 november – ‘De Marker Wadden’, door team Markerwadden (Natuurmonumenten)

Het Marker Waddengebied, een nieuw natuurontwikkelingsgebied in het Markermeer, is ontwikkeld en wordt beheerd door Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Het ligt enkele kilometers naast de dijk van Lelystad naar Enkhuizen en dicht bij de Oostvaardersplassen. Bij wadden wordt meestal gedacht aan zandbanken in de Waddenzee die onder invloed staan van eb en vloed. Dat is bij de Marker Wadden niet het geval. Vanaf 2016 worden de (zand)eilanden al druk bezocht door zeer veel vogelsoorten op doortrek en ook als broedgebied. Het is de bedoeling dat het Markermeer, aanvankelijk een modderige plas, een rijk natuurgebied zal worden met een archipel van eilandjes met wilgenbossen en rietvelden. Ook zal het water visrijker en het land plantenrijk worden. Het is de bedoeling dat het in de toekomst een groot natuurgebied van meer dan 10.000 ha zal worden.

Van een medewerker van Team Markerwadden horen en zien wij graag de nieuwste ontwikkelingen van dit nieuwe natuurgebied. Ook gaan we proberen om in het voorjaar van 2020 met een excursie daar zelf een kijkje te gaan nemen.

Deze avond wordt weer georganiseerd in samenwerking met de KNNV Noordwest-Veluwe en vindt plaats in multifunctioneel centrum ‘De Roef’, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk (routebeschrijving). Aanvang: 20.00 uur.
© J. Denee