Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Vogelwachtavonden -
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
Jaarlijks organiseert de Vogelbeschermingswacht een Vogelwachtavond op een woensdagavond in april en november. Tijdens deze avonden wordt er een lezing gehouden die betrekking heeft op natuur en vogels. De lezing in april valt samen met de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de lezing in november betreft een gezamenlijke avond met de KNNV Noordwest-Veluwe. De lezingen worden soms ook in de dagbladen gepubliceerd en zijn ook toegankelijk voor niet leden.

Donderdag 16 november – ‘De Wieden: van Aalscholver tot Zoetwaterkwal’, door Ronald Messemaker

Ronald Messemaker is 24 jaar werkzaam als boswachter bij Vereniging Natuurmonumenten in De Wieden. Het laagveengebied geeft hem zoveel inspiratie dat hij daar de komende jaren nog veel kan fotograferen. Naast de fotografie reist hij de hele wereld rond om zoveel mogelijk vogelsoorten te zien. Uiteraard gaat de camera dan ook mee.
Deze lezing, met als titel ‘Van Aalscholver tot Zoetwaterkwal’, laat alle facetten van de bijzondere flora en fauna van dit grootste laagveenmoeras van West-Europa zien. De vier seizoenen staan centraal, beginnend met de winter en eindigend met de winter.

Recent is het boek “Vogels van het Nationaal Park Weerribben-Wieden” verschenen van Obe Brandsma, Jeroen Bredenbeek en Ronald Messemaker. Het boek is op deze avond te koop voor € 25,-. Ronald zal desgewenst het boek signeren.

Deze avond wordt weer georganiseerd in samenwerking met de KNNV Noordwest-Veluwe en vindt plaats in multifunctioneel centrum ‘De Roef’, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.
© R. Messemaker