Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Vogelwachtavonden -
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
Jaarlijks organiseert de Vogelbeschermingswacht een Vogelwachtavond op een woensdagavond in april en november. Tijdens deze avonden wordt er een lezing gehouden die betrekking heeft op natuur en vogels. De lezing in april valt samen met de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de lezing in november betreft een gezamenlijke avond met de KNNV Noordwest-Veluwe. De lezingen worden soms ook in de dagbladen gepubliceerd en zijn ook toegankelijk voor niet leden.

Woensdag 10 april – Algemene ledenvergadering & lezing ‘De rijkdom van zuidelijk Afrika in fauna en landschap’, door Bennie van den Brink

Bennie van den Brink heeft in 2018 reizen gemaakt naar Zambia, Botswana en Namibië. In de periode januari t/m april zijn in het natte (groene) seizoen bekende en prachtige natuurgebieden bezocht  zoals Chobe N.P. in Botswana, en in Namibië Mohemba N.P., Etosha, de Namib woestijn en Walvisbaai. Er zijn veel opnames gemaakt van zowel de landschappen als de vogel- en dierenwereld in die gebieden. Daarbij ook verscheidene uit Europa afkomstige overwinterende vogels.  En wat is een bezoek aan Zambia zonder de Victoria Falls te bezoeken met daarbij een ontmoeting met de heimelijke en schuwe African finfoot. Vervolgens is in oktober-november het Lochinvar N.P. en het South Luanga N.P. in Zambia bezocht om vooral de prachtige Karmijnrode bijeneters te fotograferen. Ook een bijzondere ontmoeting met de Afrikaanse kroonarend hoort daarbij. En daarbij is het overige wildlife natuurlijk niet vergeten. Veel natuur en vogels tijdens deze lezing dus.

Deze lezing vindt (aansluitend aan de ALV) plaats in de Veluvine, F.A. Molijnlaan 186 te Nunspeet (routebeschrijving). Aanvang: 20.00 uur.
© B. van den Brink