Internationale Birdlife Nature’s Award toegekend aan Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep

Birdlife International, een wereldwijd samenwerkingsverband van organisaties gericht op vogelbescherming, heeft de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep van de Vogelbeschermingswacht Noord -Veluwe (VBW) en de afdeling Noordwest-Veluwe van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), de Birdlife Nature’s Hero Award toegekend.

Gert Ottens (Vogelbescherming Nederland, rechts) reikt de award uit aan werkgroepvoorzitter Jaap Schröder (links).
Foto: Hans Peeters – Vogelbescherming Nederland

Namens Vogelbescherming Nederland overhandigde Gert Ottens het bijbehorende certificaat tijdens een gezamenlijke lezingenavond van beide verenigingen in Harderwijk op woensdagavond 21 november aan werkgroepvoorzitter Jaap Schröder. De Natuurbeschermingswerkgroep is al meer dan 25 jaar actief met de bescherming van natuurgebieden op de Veluwe en Veluwerandmeren. In de meeste gevallen volstaan voorlichting en overleg daarbij. Soms echter is de gang naar de rechter onvermijdelijk om overheden zich alsnog aan de wet te laten houden, aldus Jaap Schröder bij de uitreiking. Vogelsoorten als Brilduiker, Gierzwaluw en Zwarte Specht profiteerden hiervan, maar de werkgroep is ook druk met leefgebieden van dassen. de vasthoudendheid van de werkgroep heeft de aandacht van Birdlife International getrokken en tot de genoemde toekenning geleid.

Deze link naar de site van Vogelbescherming Nederland bevat meer informatie:

Nieuwsbericht website Vogelbescherming Nederland