Broedvogelinventarisatie Beekhuizerzand – voorjaar 2020

*Geannuleerd vanwege het Corona-virus!*

Op verzoek van de beheerder gemeentebossen Harderwijk inventariseren we dit voorjaar als Vogelbeschermingswacht opnieuw de bossen en open delen op en rond het Beekhuizerzand.

Vijf jaar geleden is dat voor het laatst door onze vereniging  gedaan. Het zou mooi zijn als we in een periode van vijf jaar duidelijke verschillen kunnen waar nemen, hopelijk alleen maar positieve. Klimaat- en biotoopveranderingen kunnen mogelijk invloed hebben op de resultaten.

Lees meer >>