Onder voorbehoud weer activiteiten vanaf september

Als gevolg van het Corona-virus waren wij helaas genoodzaakt om alle activiteiten tussen half maart en eind augustus te annuleren.

Inmiddels zijn de beperkende maatregelen wat versoepeld en lijkt de verspreiding van het virus beter onder controle, al zijn er in het land ook plaatsen waar het aantal gevallen weer toeneemt. Toch hebben wij gekeken of het mogelijk is om vanaf 1 september weer activiteiten te kunnen organiseren. Met de kennis van nu is op dit moment de inschatting dat het mogelijk én verantwoord is om na die datum weer samen te komen, uiteraard met inachtneming van de opgelegde maatregelen.

Zo hebben wij overleg gehad met ons vaste onderkomen Veluvine in Nunspeet over het maximaal aantal bezoekers dat wij in onze zaalruimte kunnen huisvesten. Daarnaast is er afstemming geweest over de ventilatie van de zaal. Dit biedt mogelijkheden om de vaste bijeenkomsten op de 2e vrijdag van de maand weer te kunnen houden. Voor bijeenkomsten waar wij een grotere opkomst verwachten is er gezocht naar andere accommodaties om deze avonden te kunnen houden. Ook hier is er contact geweest over het aantal bezoekers en het ventileren van de zaalruimte.

In het programma op de activiteitenpagina is te lezen waar de lezingen worden gehouden. Om ons te kunnen houden aan het maximaal aantal deelnemers is het voor alle bezoekers verplicht om zich vooraf aan te melden bij de secretaris.

Voor de excursies heeft de 1,5 meter maatregel tot gevolg dat we maar met enkele personen in een auto kunnen zitten. Wij hebben daarom het aantal najaarsexcursies beperkt en ook rekening gehouden met de te bereizen afstanden.

Deelnemers die zich voor activiteiten hebben opgegeven zullen tijdig op de hoogte worden gesteld van de geldende maatregelen tijdens deze activiteiten.

Als bestuur houden wij de ontwikkelingen rondom het Corona-virus goed in de gaten, zodat wij tijdig kunnen besluiten of de geplande activiteiten doorgang kunnen vinden.

Wij hopen hiermee op een verantwoorde wijze weer activiteiten te kunnen uitvoeren in de komende periode.

Bestuur Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe