Broedvogelinventarisatie Beekhuizerzand – voorjaar 2021

Op verzoek van de beheerder gemeentebossen Harderwijk inventariseren we dit voorjaar als Vogelbeschermingswacht opnieuw de bossen en open delen op en rond het Beekhuizerzand. Dit na de afgelasting van deze inventarisatie in het voorjaar van 2020, i.v.m. de Corona-situatie.

In 2015 is de inventarisatie voor het laatst door onze vereniging  uitgevoerd. Het zou mooi zijn als we in een periode van (ruim) vijf jaar duidelijke verschillen kunnen waarnemen, hopelijk alleen maar positieve. Met name biotoopveranderingen kunnen mogelijk invloed hebben op de resultaten.

Lees meer >>