Natuurbeschermers gehuldigd tot ereleden

Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 april 2021 zijn Jaap Schröder en Tjalling van der Meer benoemd tot ereleden van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe.

De beide heren waren gevraagd om aanwezig te zijn bij deze bijzondere ledenvergadering en werden tijdens de online bijeenkomst verrast met deze erkenning. Uit handen van plaatsvervangend voorzitter Dik Bos ontvingen zij een speciale oorkonde waarmee het erelidmaatschap werd bevestigd.

Jaap (rechts op de foto) en Tjalling maken zich al bijna 30 jaar sterk voor de bescherming van natuur en landschap op de Noord-Veluwe en de aangrenzende randmeren en Flevoranden. Als lid van zowel de Vogelbeschermingswacht als de afdeling Noordwest-Veluwe van de KNNV besloten zij in 1992 de gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep op te richten. Versterkt met enkele andere leden van beide verenigingen houden zij sindsdien plannen en ontwikkelingen van o.a. overheden en bedrijven kritisch tegen het licht. Door het kritisch toetsen van plannen aan geldende wetgeving en de schadelijke gevolgen voor natuur en landschap heeft de werkgroep in al die jaren heel veel bereikt.

Veel plannen werden door tussenkomst van de werkgroep aangepast en soms zelfs van tafel geveegd. In sommige gevallen was daarvoor een gang naar de Raad van State onvermijdelijk. In die bijna 30 jaar werd de werkgroep echter slechts eenmaal in het ongelijk gesteld. De ongekende deskundigheid, slagkracht en het doorzettingsvermogen van de werkgroep werd in november 2018 al beloond met een internationale erkenning van Birdlife International, door de werkgroep de Birdlife Nature’s Award toe te kennen. Meer over de inzet van de gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep is te lezen op de pagina Beschermingswerk.

Als drijvende krachten achter de Natuurbeschermingswerkgroep hebben Jaap en Tjalling zich op een bijzondere wijze zeer verdienstelijk gemaakt binnen de doelstellingen van onze vereniging. Naast hun meer dan 30 jarige lidmaatschap van de vereniging had Jaap van 1992 tot en met 2018 zitting in het verenigingsbestuur, als voorzitter, bestuurslid en (de laatste jaren) als penningmeester.

Het bestuur van de Vogelbeschermingswacht is bijzonder trots op deze inzet en vindt de benoeming van beide heren tot erelid meer dan op zijn plaats!

Foto: Frans Deuring