Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste inventarisaties die recent zijn uitgevoerd of in de nabije toekomst zullen starten. Via onderstaande links kunt u een korte beschrijving en de laatste resultaten van deze projecten lezen. Uitgebreidere rapportages zijn te lezen in ons blad Anser.

Naast de genoemde inventarisaties zijn diverse leden van de Vogelbeschermingswacht ook actief bij het tellen van o.a. Oeverzwaluwen, het uitvoeren van nestkastcontroles bij Kerkuilen en op diverse terreinen, deelname aan SOVON-tellingen en het uitvoeren van wetenschappelijk ringonderzoek. Van deze activiteiten wordt regelmatig verslag uitgebracht in Anser.