Foto: Jan Nijendijk

Sinds de beginperiode van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe tot en met 2021 hielden leden jaarlijks bij op welke data zijn de eerste zomervogels waarnemen. Dit wordt ook wel voorjaarsfenologie genoemd. Vogelaars voeren hun gegevens tegenwoordig veelal in op Waarneming.nl. Als gevolg hiervan is het aantal formulieren dat werd gebruikt voor het samenstellen van de data zo gering geworden dat het niet meer mogelijk was op deze wijze door te gaan en is het project helaas gestopt. 

De gegevens uit het verleden treft u hieronder aan.

>> Voorjaarsfenologie t/m 2021

Naar aanleiding van ons 50 jarig jubileum in 2011 is een totaalanalyse gemaakt van alle verzamelde fenologiegegevens sinds 1968. Deze analyse is gepubliceerd in het jubileumboek van 50 jaar Vogelbeschermingswacht en kunt u hier inzien:

>> 43 Jaar voorjaarsfenologie – 1968 t/m 2010

Via onderstaande link is een overzicht te zien met de aankomstdata van verschillende vogelsoorten over de periode 2004 t/m 2013. Ter vergelijking is ook het langjarig gemiddelde van de periode 1968 t/m 2010 weergegeven.

> Aankomstdata zomervogels – 2004 t/m 2013 (opent in een nieuwe tab)”>>> Aankomstdata zomervogels – 2004 t/m 2013

Contactpersoon:

* Dik Bos  –  tel. 06-32452846  –  e-mail: postvoordik@gmail.com