Foto: Jan Nijendijk

Voorjaarsfenologie – 2004-2013

Reeds sinds de beginperiode van de Vogelbeschermings-wacht Noord-Veluwe houden diverse leden jaarlijks bij op welke data zij de eerste zomervogels waarnemen. Naast het feit dat het zien of horen van de eerste zomergasten hiermee nog spannender wordt kan er uit deze gegevens waardevolle informatie gehaald worden. Door de data over een langere periode met elkaar te vergelijken is het mogelijk om bepaalde trends af te lezen en mogelijk conclusies te trekken waarom bepaalde vogelsoorten vroeger dan wel later terugkomen.

Jaarlijks wordt in de Anser een overzicht gepubliceerd wanneer de eerste zomervogels zijn waargenomen en de vergelijking getrokken met enkele voorgaande jaren.

In het kader van ons jubileum in 2011 is een totaalanalyse gemaakt van alle verzamelde fenologiegegevens sinds 1968.

Via onderstaande link is een overzicht te zien met de aankomstdata van verschillende vogelsoorten over de periode 2004 t/m 2013. Ter vergelijking is ook het langjarig gemiddelde van de periode 1968 t/m 2010 weergegeven.

Aankomstdata zomervogels – 2004 t/m 2013

Contactpersoon:
* Chris Herzog  –  tel. 0341-425307  –  e-mail: herzogchris74@gmail.com