In het winterseizoen (september-maart) organiseren wij op elke 2e vrijdagavond van de maand een lezing over uiteenlopende onderwerpen omtrent vogels en natuur. Een interne- of externe spreker verzorgt dan een lezing over een interessant onderwerp. 

Onder de vogelwachtleden bevinden zich enkele zeer ervaren vogel- en natuur-fotografen, die regelmatig op zo’n avond hun beelden laten zien.

Lezing ‘Nordic: wildernis op het dak van Europa’, door Philip Friskorn
13 September 2019

Lezingen

december 2019

Lezing: 2019 Jaar van de Wulp, maar ook van de Velduil!, door Romke Kleefstra (Sovon).

vrijdag 13 december 2019 - Tijd: 20:00 - 22:30

Locatie: Veluvine, Nunspeet
Lezing: 2019 Jaar van de Wulp, maar ook van de Velduil!, door Romke Kleefstra (Sovon).
2019 is het Jaar van de Wulp; een jaar waarin Sovon en Vogelbescherming extra aandacht voor de soort vragen. Sovon kijkt naar de ontwikkelingen tot dusver in Nederland en binnen de lopende vogeltellingen geven vrijwilligers extra aandacht aan de Wulp. Vogelbescherming buigt zich over een betere bescherming van de Wulp,...

Lees meer >>
  

januari 2020

Nieuwjaarsbijeenkomst en verslag eigen inventarisaties

vrijdag 10 januari 2020 - Tijd: 20:00 - 22:30

Locatie: Veluvine, Nunspeet
Traditioneel bieden wij leden de gelegenheid om op deze eerste bijeenkomst van het jaar verslag te doen van hun activiteiten, of gezamenlijke activiteiten van onze vereniging, in het afgelopen jaar. Op het programma staan onder andere de presentatie van de uitgevoerde broedvogelinventarisatie van de Veluwemeerkust bij Hierden in het voorjaar...

Lees meer >>
  

februari 2020

‘Kunnen vogels ruiken?’, door Paul Vermeulen

vrijdag 14 februari 2020 - Tijd: 20:00 - 22:30

Locatie: Veluvine, Nunspeet
In 1826 publiceerde de destijds al beroemde ornitholoog John James Audubon een onderzoek naar het reukvermogen van de Kalkoengier. Over de Kalkoengier ging in die tijd het verhaal dat ze een zeer scherp reukvermogen zouden hebben waarmee ze al van grote afstand kadavers konden vinden. Op grond van een serie...

Lees meer >>
  

Vogelwachtavonden

Jaarlijks organiseert de Vogelbeschermingswacht een Vogelwachtavond op een woensdagavond in april en november. Tijdens deze avonden wordt er een lezing gehouden die betrekking heeft op natuur en vogels. De lezing in april valt samen met de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de lezing in november betreft een gezamenlijke avond met de KNNV Noordwest-Veluwe. De lezingen worden soms ook in de dagbladen gepubliceerd en zijn ook toegankelijk voor niet leden.

Geen Evenementen