In het winterseizoen (september-maart) organiseren wij op elke 2e vrijdagavond van de maand een lezing over uiteenlopende onderwerpen omtrent vogels en natuur. Een interne- of externe spreker verzorgt dan een lezing over een interessant onderwerp. 

Onder de vogelwachtleden bevinden zich enkele zeer ervaren vogel- en natuur-fotografen, die regelmatig op zo’n avond hun beelden laten zien.

Lezing ‘Nordic: wildernis op het dak van Europa’, door Philip Friskorn
13 September 2019

Lezingen

Geen Evenementen

Vogelwachtavonden

Jaarlijks organiseert de Vogelbeschermingswacht een Vogelwachtavond op een woensdagavond in april en november. Tijdens deze avonden wordt er een lezing gehouden die betrekking heeft op natuur en vogels. De lezing in april valt samen met de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de lezing in november betreft een gezamenlijke avond met de KNNV Noordwest-Veluwe. De lezingen worden soms ook in de dagbladen gepubliceerd en zijn ook toegankelijk voor niet leden.

april 2021

Algemene ledenvergadering en lezing

dinsdag 13 april 2021 - Tijd: 19:00 - 21:00
Algemene ledenvergadering en lezing
Algemene ledenvergadering & lezing ‘De Veluwe en de Vogelrichtlijn: behoud en herstel van bijzondere vogelpopulaties’, door Henk Sierdsema. De Veluwe is een van de belangrijkste, en zeker grootste, Vogelrichtlijngebieden van Nederland. De Vogelrichtlijn richt zich op alle in het wild levende vogels, maar voor een aantal speciale beschermingszones zoals de Veluwe, zijn voor een aantal vogelsoorten (‘aanwijssoorten’) specifieke gebiedsdoelen opgesteld. Voor de Veluwe gaat het om soorten als Tapuit, Boomleeuwerik, Zwarte Specht en Wespendief.

Lees meer >>