In het winterseizoen (september-maart) organiseren wij op elke 2e vrijdagavond van de maand een lezing over uiteenlopende onderwerpen omtrent vogels en natuur. Een interne- of externe spreker verzorgt dan een lezing over een interessant onderwerp. 

Onder de vogelwachtleden bevinden zich enkele zeer ervaren vogel- en natuur-fotografen, die regelmatig op zo’n avond hun beelden laten zien.

Lezing ‘Nordic: wildernis op het dak van Europa’, door Philip Friskorn
13 September 2019

Lezingen

mei 2022

Jubileumlezing

dinsdag 3 mei 2022 - Tijd: 20:00 - 22:30

Locatie: De Regenboog, Harderwijk
Jubileumlezing
Vogels zijn prachtig en hun gedrag is boeiend en…ze zijn overal. Meer dan een halve eeuw doe ik mijn best om er mooie foto’s van te maken. In die lange periode is er veel veranderd.

Lees meer >>
  

Vogelwachtavonden

Jaarlijks organiseert de Vogelbeschermingswacht een Vogelwachtavond op een woensdagavond in april en november. Tijdens deze avonden wordt er een lezing gehouden die betrekking heeft op natuur en vogels. De lezing in april valt samen met de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de lezing in november betreft een gezamenlijke avond met de KNNV Noordwest-Veluwe. De lezingen worden soms ook in de dagbladen gepubliceerd en zijn ook toegankelijk voor niet leden.

april 2022

Algemene ledenvergadering en lezing

woensdag 13 april 2022 - Tijd: 20:00 - 22:30

Locatie: Veluvine, Nunspeet
Algemene ledenvergadering en lezing
Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op wo. 13 april a.s.  De agenda met bijbehorende stukken treft u in de Anser aan, die rond eind maart zal verschijnen. Aansluitend aan de ALV zullen enkele leden verslag doen van inventarisaties en andere activiteiten in het jaar 2021.

Lees meer >>