In het winterseizoen (september-maart) organiseren wij op elke 2e vrijdagavond van de maand een lezing over uiteenlopende onderwerpen omtrent vogels en natuur. Een interne- of externe spreker verzorgt dan een lezing over een interessant onderwerp. 

Onder de vogelwachtleden bevinden zich enkele zeer ervaren vogel- en natuur-fotografen, die regelmatig op zo’n avond hun beelden laten zien.

Lezing ‘Nordic: wildernis op het dak van Europa’, door Philip Friskorn
13 September 2019

Lezingen

september 2019

Lezing ‘Nordic: wildernis op het dak van Europa’, door Philip Friskorn

vrijdag 13 september 2019 - Tijd: 20:00 - 22:30

Locatie: Veluvine, Nunspeet
Deze lezing gaat over de woeste natuur in midden- en noord Noorwegen, Zweden en Finland, met o.a. spectaculaire beelden van de winter langs de kust van de Barentszee. De natuur zal hier in brede zin belicht worden. Beleef aan de hand van de prachtige foto's van Philip Friskorn het voorjaar,...

Lees meer >>
  

oktober 2019

Lezing ‘Wit is ook een kleur! Over kleurafwijkingen bij vogels, door Harvey van Diek

vrijdag 11 oktober 2019 - Tijd: 20:00 - 22:30

Locatie: Veluvine, Nunspeet
Lezing 'Wit is ook een kleur! Over kleurafwijkingen bij vogels, door Harvey van Diek
Al ruim 20 jaar verzamelt beroepsvogelaar en natuurfotograaf Harvey van Diek foto’s van ‘albino’s. En dan niet alleen echte albino’s maar alle kleurafwijkingen die in de vrije natuur bij alle dieren voor kunnen komen. In deze lezing die afgesloten wordt met een echte-albino-quiz, komt een groot scala aan kleurafwijkingen voorbij....

Lees meer >>
  

november 2019

Lezing ‘Australië: western walkabout’, door Alex Hagenbeek

vrijdag 8 november 2019 - Tijd: 20:00 - 22:30

Locatie: Veluvine, Nunspeet
Lezing 'Australië: western walkabout', door Alex Hagenbeek
"In 2018 hebben wij 7 maanden door het westelijk deel van Australië gereisd. Een continent op zich. Met veel klimaatzones en dus ook een grote verscheidenheid aan dieren en landschappen. Walkabout is de naam van de Aboriginals voor een lange reis. Omdat onze reis daar een beetje op lijkt hebben...

Lees meer >>
  

december 2019

Lezing: 2019 Jaar van de Wulp, maar ook van de Velduil!, door Romke Kleefstra (Sovon).

vrijdag 13 december 2019 - Tijd: 20:00 - 22:30

Locatie: Veluvine, Nunspeet
Lezing: 2019 Jaar van de Wulp, maar ook van de Velduil!, door Romke Kleefstra (Sovon).
2019 is het Jaar van de Wulp; een jaar waarin Sovon en Vogelbescherming extra aandacht voor de soort vragen. Sovon kijkt naar de ontwikkelingen tot dusver in Nederland en binnen de lopende vogeltellingen geven vrijwilligers extra aandacht aan de Wulp. Vogelbescherming buigt zich over een betere bescherming van de Wulp,...

Lees meer >>
  

Vogelwachtavonden

Jaarlijks organiseert de Vogelbeschermingswacht een Vogelwachtavond op een woensdagavond in april en november. Tijdens deze avonden wordt er een lezing gehouden die betrekking heeft op natuur en vogels. De lezing in april valt samen met de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de lezing in november betreft een gezamenlijke avond met de KNNV Noordwest-Veluwe. De lezingen worden soms ook in de dagbladen gepubliceerd en zijn ook toegankelijk voor niet leden.

november 2019

De Marker Wadden, door team Markerwadden (Natuurmonumenten)

woensdag 20 november 2019 - Tijd: 20:00 - 22:30

Locatie: Multifunctioneel centrum De Roef, Harderwijk
De Marker Wadden, door team Markerwadden (Natuurmonumenten)
Het Marker Waddengebied, een nieuw natuurontwikkelingsgebied in het Markermeer, is ontwikkeld en wordt beheerd door Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Het ligt enkele kilometers naast de dijk van Lelystad naar Enkhuizen en dicht bij de Oostvaardersplassen. Bij wadden wordt meestal gedacht aan zandbanken in de Waddenzee die onder invloed staan van eb...

Lees meer >>