• Vogels in en om Nunspeet
    Om het de bezoeker van de gemeente Nunspeet wat gemakkelijker te maken, zijn in deze brochure de diverse leefgebieden afzonderlijk weergegeven met daarbij de kenmerkende algemene soorten en een of meer doelsoorten die je er eigenlijk altijd wel aantreft.