Excursie 5 en 6 november 2021

Op 5 en 6 november 2021 bezochten 8 leden van de vogelwerkgroep van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe de Diepholzermoorniederung. Dit is de verzamelnaam voor een gebied met een aantal uitgestrekte natte heidevelden, een beetje vergelijkbaar met het Haaksbergerveen. Het is gesitueerd op zo’n 60 km ten noordoosten van Osnabrück en bij vogelaars al enkele decennia bekend als pleisterplaats voor tienduizenden Kraanvogels op weg naar hun overwinteringsgebied in Spanje en Portugal. Voor de Kraanvogels is deze halte interessant vanwege de vele mais die hier verbouwd wordt op de venige dalgronden. Zo rond 1 november is de meeste mais gemaaid en foerageren de kranen op de oogstresten. De ondiepe plassen in een aantal ‘Mooren’ zijn een veilige slaapplaats voor de grote groepen Kraanvogels; onbereikbaar voor mens en predatoren. Vanaf de derde week van oktober tot half november kun je hier op een redelijke afstand van de Veluwe (230 km) genieten van grote groepen kranen op de stoppelakkers en aan het eind van de middag de luidruchtige slaapvluchten volgen van deze soort, aangevuld met duizenden ganzen richting de veenplassen.

Lees in onderstaand PDF-verslag het gehele reisverslag met foto’s:

Verslag ‘Kraanvogelexcursie omgeving Diepholzermoorniederung’