april 2021

Algemene ledenvergadering en lezing

dinsdag 13 april 2021 - Tijd: 19:00 - 21:00
Algemene ledenvergadering en lezing
Algemene ledenvergadering & lezing ‘De Veluwe en de Vogelrichtlijn: behoud en herstel van bijzondere vogelpopulaties’, door Henk Sierdsema. De Veluwe is een van de belangrijkste, en zeker grootste, Vogelrichtlijngebieden van Nederland. De Vogelrichtlijn richt zich op alle in het wild levende vogels, maar voor een aantal speciale beschermingszones zoals de Veluwe, zijn voor een aantal vogelsoorten (‘aanwijssoorten’) specifieke gebiedsdoelen opgesteld. Voor de Veluwe gaat het om soorten als Tapuit, Boomleeuwerik, Zwarte Specht en Wespendief.

Lees meer >>
  

Voorjaarsexcursie naar De Blauwe Kamer en uiterwaarden Nederrijn

zaterdag 17 april 2021 - Tijd: Hele dag
Voorjaarsexcursie naar De Blauwe Kamer en uiterwaarden Nederrijn
Dit voorjaar willen we het stroomgebied van de Nederrijn bezoeken, in de omgeving van het gebied de Blauwe Kamer. De Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat aan de noordelijke oever van de Nederrijn tussen Rhenen en Wageningen.

Lees meer >>
  

mei 2021

Avondwandeling door het Harderbroek

woensdag 5 mei 2021 - Tijd: 19:00 - 21:00
Avondwandeling door het Harderbroek
Ook dit jaar zetten we de inmiddels jarenlange traditie voort om op een doordeweekse voorjaarsavond een ronde door het Harderbroek te lopen. Deze excursie behoeft bij de meeste leden geen introductie meer, en toch is het jaarlijks een goed bezochte avondactiviteit.

Lees meer >>
  

juni 2021

Excursie Naardermeer en polder Bovenmeent

zaterdag 5 juni 2021 - Tijd: Hele dag
Excursie Naardermeer en polder Bovenmeent
Ingeklemd tussen de bebouwing van de randstad ligt een oase van rust: het Naardermeer. Voor deze rust is in de afgelopen eeuw dikwijls gestreden. Om het Naardermeer te beschermen richtte Jac. P. Thijsse in 1905 de vereniging Natuurmomumenten op. Een jaar later kocht de vereniging het Naardermeer op als eerste beschermde natuurgebied.

Lees meer >>
  

Middag- en avondexcursie door het Bargerveen

zaterdag 19 juni 2021 - Tijd: Hele dag
Middag- en avondexcursie door het Bargerveen
Het Bargerveen: een prachtig veengebied in het zuidoosten van Drenthe, dat in de voorbije jaren eerder op het programma heeft gestaan. Het is, naast ‘onze’ Doornspijkse Heide, één van de belangrijkste bolwerken van de Grauwe klauwier in Nederland. Daarnaast zijn ook Boomvalk, Geoorde fuut en zelfs Nachtzwaluw doorgaans vaste soorten van deze excursie.

Lees meer >>
  

Powered by Events Manager