Deze activiteit is voorbij

dinsdag 13 april 2021 - Tijd: 19:00 - 21:00

Algemene ledenvergadering en lezing


Algemene ledenvergadering & lezing ‘De Veluwe en de Vogelrichtlijn: behoud en herstel van bijzondere vogelpopulaties’, door Henk Sierdsema


De Veluwe is een van de belangrijkste, en zeker grootste, Vogelrichtlijngebieden van Nederland. De Vogelrichtlijn richt zich op alle in het wild levende vogels, maar voor een aantal speciale beschermingszones zoals de Veluwe, zijn voor een aantal vogelsoorten (‘aanwijssoorten’) specifieke gebiedsdoelen opgesteld. Voor de Veluwe gaat het om soorten als Tapuit, Boomleeuwerik, Zwarte Specht en Wespendief. Bij een aantal van die soorten is de huidige populatie kleiner dan de doelstelling en dat kan grote consequenties hebben voor activiteiten op en rond de Veluwe.

In de afgelopen paar jaar hebben we voor de Provincie Gelderland in beeld gebracht wat er gedaan zou kunnen en móeten worden om die populaties weer te herstellen. Naast beheermaatregelen en maatregelen voor verbetering van bodem en luchtkwaliteit speelt ook het terugdringen van verstoring door onder meer recreatie een belangrijke rol hierin. In deze presentatie wil ik u laten zien wat de betekenis is van de Veluwe voor vogels in het algemeen en de aanwijssoorten in het bijzonder, hoe ze er voor staan en wat er gedaan zou kunnen worden om hun populaties te behouden of te herstellen.


Aanvang: 19.00 uur

Aansluitend aan de lezing wordt de algemene ledenvergadering gehouden.

Vanwege de Corona-situatie zullen de lezing en ledenvergadering digitaal plaatsvinden. Alle leden ontvangen hiervoor voorafgaand aan de genoemde datum een mail met verdere informatie.

Foto:  Zwarte specht (man) – Wim Janszen