Deze activiteit is voorbij

woensdag 10 april 2024 - Tijd: 20:00 - 22:30

Algemene ledenvergadering en lezing


Algemene ledenvergadering en lezing, woensdag 10 april 2024


Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op wo. 10 april a.s.
De agenda met bijbehorende stukken heeft u per mail ontvangen

Aansluitend aan de jaarvergadering geeft de Ravenwerkgroep Nederland een lezing.

 

Raaf, mysterieus en bijzonder

Een grote zwarte vogel, met een diep krassend geluid.
Dood en verderf of misschien toch ook wel geluk en voorspoed??!!

Al eeuwen houdt de raaf de mensheid bezig en wordt deze bijzondere soort vogel als mysterieus bestempeld. Geliefd en gehaat, het is maar in welke cultuur je leeft. In de lezing wordt hier mede aandacht aan besteed. Maar ook aan de gevolgen hiervan. De raaf is stevig vervolgd in Europa en in het bijzonder in Nederland. Hoe is het de soort vergaan nadat deze weer werd geherintroduceerd in Nederland halverwege de vorige eeuw?

Wat maakt dat het zo’n bijzondere soort is? Wat zijn kenmerken en eigenschappen en hoe kun je ze herkennen en waar leven ze dan? Vragen die aan de orde komen en waarop zoveel mogelijk een antwoord wordt gegeven. Maar uiteraard ook andere bij u levende vragen of anekdotes zijn van harte welkom om op deze avond te delen.

De Ravenwerkgroep Nederland heeft als doel de ontwikkeling van de raaf te volgen en daarmee deze fantastische soort meer bekendheid te geven en te beschermen door monitoring, advies en onderzoek. Wie zijn we en wat doen we als werkgroep komt ook in de lezing aan de orde.

Hopelijk inspireert de lezing u en wilt u in de toekomst uw bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het monitoren van de raaf in uw regio.

De Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe stelt ons in de gelegenheid deze lezing op 10 april 2024 te verzorgen.
Op de website van onze werkgroep kunt u zicht alvast ‘inlezen’.
We zien er naar uit u te kunnen ontmoeten.

Ravenwerkgroep Nederland
Hans de Vos Burchart, voorzitter
www.ravenwerkgroep.nl


De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in MFC De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Locatie
De Kiekmure
Tesselschadelaan 1
Harderwijk