Deze activiteit is voorbij

zaterdag 5 oktober 2019 - Tijd: 07:30 - 13:00

Birdwatch 2019


Deze activiteit behoeft nauwelijks nog introductie en is inmiddels geworden tot een vaste najaarstraditie. Dit jaar doen we al weer voor de 17e achtereenvolgende keer mee aan deze internationale vogeltelling.

Aan dit internationale evenement van organisator Birdlife International doen jaarlijks in ruim 30 Europese landen vele tienduizenden vogelaars mee. Met de tellingen wil men het fenomeen vogeltrek onder de aandacht brengen en het belang benadrukken van de vele gebieden en trekroutes in Europa die daarbij een onmisbare schakel vormen. Deze aandacht maakt niet alleen een nog grotere groep mensen enthousiast voor vogels kijken en tellen, maar de resultaten worden ook gebruikt in de internationale lobby voor de bescherming van vogels.

Ook dit jaar tellen we vanaf de telpost langs de Zomerdijk, aan de oever van het Drontermeer. In 2018 was er als vanouds weer veel belangstelling om mee te tellen en telden we vanaf de dijk tenminste 4.300 vogels van 69 soorten. Er was een bijzonder sterkte trek van Vinken: we telden er bijna 2100, waardoor het de meest getelde soort van de dag werd! Daarnaast kwamen er ook veel Veldleeuweriken, Graspiepers en Boerenzwaluwen over.

Bij gunstige omstandigheden en een goede trek hopen we van 7.30 uur tot ca. 13.00 uur vogels te tellen. Iedereen is welkom en het is mogelijk om de gehele dag te tellen, maar een deel daarvan is ook prima. Contactpersoon is Benno van den Hoek (bennovdhoek@hotmail.com of 06-12192978).