zaterdag 2 oktober 2021 - Tijd: Hele dag

Birdwatch 2021, telpost Zomerdijk (Drontermeer)


Dit jaar doen we al weer voor de 19e achtereenvolgende keer mee aan deze internationale vogeltelling. Aan dit internationale evenement van organisator Birdlife International doen jaarlijks in ruim 30 Europese landen vele tienduizenden vogelaars mee. Met de tellingen wil men het fenomeen vogeltrek onder de aandacht brengen en het belang benadrukken van de vele gebieden en trekroutes in Europa die daarbij een onmisbare schakel vormen.

Deze aandacht maakt niet alleen een nog grotere groep mensen enthousiast voor vogels kijken en tellen, maar de resultaten worden ook gebruikt in de internationale lobby voor de bescherming van vogels. Ook dit jaar tellen we vanaf de telpost langs de Zomerdijk, aan de oever van het Drontermeer. In 2020 was er zoals gebruikelijk weer een ruime belangstelling om mee te tellen en telden we vanaf de dijk bijna 1.600 vogels van 70 soorten, waarvan 50 echte trekvogelsoorten. Leuke soorten waren o.a. Zeearend, Wilde zwaan, Beflijster, Blauwe kiekendief en Slechtvalk.

Bij gunstige omstandigheden en een goede trek hopen we van 7.30 uur tot ca. 13.00 uur vogels te tellen. Iedereen is welkom en het is mogelijk om de periode te tellen, maar een deel daarvan is ook prima.

Contactpersoon is Benno van den Hoek (bennovdhoek@hotmail.com of 06-12192978).

Foto: Ard Smit