Deze activiteit is voorbij

zaterdag 1 oktober 2022 - Tijd: 07:30 - 13:00

Birdwatch 2022, telpost Zomerdijk (Drontermeer)


Zaterdag 1 oktober!

Deze jaarlijkse activiteit behoeft nauwelijks nog introductie, want dit jaar doen we al weer voor de 20e achtereenvolgende keer mee aan deze internationale vogeltelling. Aan dit evenement van organisator Birdlife International doen jaarlijks in ruim 30 Europese landen vele tienduizenden vogelaars mee. Met de tellingen wil men het fenomeen vogeltrek onder de aandacht brengen en het belang benadrukken van de vele gebieden en trekroutes in Europa die daarbij een onmisbare schakel vormen. Deze aandacht maakt niet alleen een nog grotere groep mensen enthousiast voor vogels kijken en tellen, maar de resultaten worden ook gebruikt in de internationale lobby voor de bescherming van vogels. Ook dit jaar tellen we weer vanaf de telpost langs de Zomerdijk, aan de oever van het Drontermeer. Ook vorig jaar was er weer een ruime belangstelling om mee te tellen en telden we vanaf de dijk ruim 3.000 vogels van 49 (overtrekkende) soorten. Leuke soorten waren o.a. Visarend, Boomvalk, Reuzenstern en mooie aantallen Graspiepers en Boerenzwaluwen. Bij gunstige omstandigheden en een goede trek hopen we van 7.30 uur tot ca. 13.00 uur te tellen. Iedereen is welkom om mee te helpen tellen.

Contactpersoon is Benno van den Hoek bennovdhoek@hotmail.com of 06-12192978.