zaterdag 28 mei 2022 - Tijd: Hele dag

Excursie De Blauwe Kamer en uiterwaarden Nederrijn


Zaterdag 28 mei – Excursie naar De Blauwe Kamer en uiterwaarden Nederrijn

Deze excursie kon twee jaar op rij geen doorgang vinden vanwege Corona. Voorheen bezochten we al eens natuurgebieden in het rivierengebied, bijvoorbeeld in de omgeving van Tiel en bij Zaltbommel. Dit keer willen we het stroomgebied van de Nederrijn bezoeken, in de omgeving van het gebied de Blauwe Kamer. De Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat aan de noordelijke oever van de Nederrijn tussen Rhenen en Wageningen. In natuurgebied de Blauwe Kamer heeft het water van de Nederrijn vrij spel. Hierdoor is de natuur er voortdurend in beweging. Door die dynamiek ontstaat het geschikte milieu voor planten en dieren die langs de rivieren te vinden zijn. Bij de herinrichting van het gebied zijn de oude strangen en geulen uitgegraven en is de zomerdijk doorgestoken. Sinds het gebied met de Grebbeberg is verbonden begrazen Konikpaarden en Gallowayrunderen het gebied.

De Blauwe Kamer is een paradijsje voor vogelliefhebbers. Delen van het uiterwaardengebied zijn toegankelijk voor wandelaars en zo hopen we een flink deel van het gebied door te kunnen struinen. Dit verhoogt de belevingswaarde van een uiterwaardengebied. Deelnemers dienen voorbereid te zijn op een flinke wandeltocht, waarbij stevig en bij voorkeur waterdicht schoeisel is aan te bevelen.

Je kunt je voor deze excursie opgeven bij Louw den Besten (l.denbesten@chello.nl of 0341-257382).

Foto: Rasbak (wikipedia)