Deze activiteit is voorbij

zaterdag 2 september 2023 - Tijd: Hele dag

Excursie De Westhoek van Friesland


Excursie De Westhoek van Friesland – Zaterdag 2 september

De kwelder bij Westhoek is een onmisbare hoogwatervluchtplaats voor wadvogels aan de Friese Waddenkust. Het leven op het wad wordt bepaald door de dynamiek van hoog- en laagwater. Zodra het wad bij hoogwater onder water loopt, verplaatsen tienduizenden vogels zich naar de hoger gelegen kwelder om te rusten. Zo benutten vogels als Rosse grutto, Kanoet en Bonte strandloper de periode van laagwater om voedsel op het drooggevallen wad te zoeken. Bij hoogwater is dit lastig, dus dan rusten ze uit op ‘hoogwatervluchtplaatsen’ zoals op de kwelder bij Westhoek. Rust is voor vogels zeer belangrijk om voldoende energie te behouden om warm te blijven en om te kunnen wegtrekken richting West-Afrika.

We hopen in gunstige omstandigheden iets van deze dynamiek en de grote aantallen vogels mee te maken. De kunst is dan om tussen die vele vogels nog een aantal leuke soorten te vinden. Afhankelijk van het verloop van de dag (en tijdstip van getijden) willen we tijdens de heen- of terugreis ook een bezoek brengen aan de Friese IJsselmeerkust, waar we kans maken op leuke aantallen Reuzensterns en doortrekkende steltlopers.

Je kunt je voor deze excursie opgeven bij Roel Pannekoek (rgpannekoek@gmail.com of 06-42940159).

Foto: Marek Szczepanek