zaterdag 18 juni 2022 - Tijd: Hele dag

Excursie Fochteloërveen, Dwingelderveld en Diependal


Zaterdag 18 juni – Excursie naar het Fochteloërveen, Dwingelderveld en natuurgebied Diependal

Het Fochteloërveen is een uniek en uitgestrekt hoogveenlandschap, dat wij al eerder bezochten in het voorjaar. Het gebied staat ook wel bekend als het ‘beste bewaarde geheim van het noorden’. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat sinds 2001, na een afwezigheid van enkele eeuwen, de Kraanvogel weer in het gebied is gaan broeden. Naast de gebruikelijke veen- en heidesoorten wordt het gebied de laatste jaren ook bezocht door de zeldzame Slangenarend. Deze soort laat zich de laatste paar jaar ook regelmatig zien in het Dwingelderveld, ten noorden van Hoogeveen. Een dubbele kans dus om op zoek te gaan naar deze zeldzame rover. Daarnaast brengen we ook een bezoek aan het natuurgebied Diependal. In dit voormalige vloeiveldengebied broeden maar liefst 4 soorten Futen, waaronder diverse paartjes Geoorde fuut en een groot deel van de Nederlandse populatie Roodhalsfuten. Via een ondergrondse gang krijgen we toegang tot een prachtige observatiehut, die in het midden van het plassengebied staat en van waaruit je de vogels ongestoord kunt bekijken.

Je kunt je voor deze excursie opgeven bij Dimitri Mulder (sahasrala@hotmail.com of 06-41924290).

Foto: Gouwenaar (Wikipedia)