Deze activiteit is voorbij

woensdag 11 mei 2022 - Tijd: 19:00 - 21:00

Excursie langs de Veluwemeerkust


Woensdagavond 11 mei – Excursie langs de Veluwemeerkust tijdens de Nationale Vogelweek

De Veluwerandmeren maken, als overgang van de Veluwezoom naar de nieuwe Flevopolders, onze westelijke regiogrens tot een uniek vogelparadijs. Veel vogels maken van deze vruchtbare overgangszone gebruik om te broeden, te foerageren of door te trekken. Met name in het voorjaar is het langs de oevers en rietzones van het Veluwemeer een drukte van belang. Als vereniging kennen we dit gebied ter hoogte van Hierden goed, vanwege de broedvogelinventarisaties die we hier in het voorjaar van 2016 en 2019 hebben uitgevoerd. Tijdens de laatste inventarisatie konden we maar liefst 54 vogelsoorten als zekere of zeer waarschijnlijke broedvogel noteren, waarvan maar liefst 20% op de Rode Lijst voorkomt. Het gebied is grotendeels in eigendom en beheer van Natuurmonumenten en grote delen zijn normaal gesproken afgesloten voor publiek, om de aanwezige vogels rust te bieden. Met name rond het uitstroomgebied van de Hierdense Beek kun je in het voorjaar veel vogels zien en horen. Een prachtige gelegenheid om belangstellenden, vogelaars en natuurliefhebbers, kennis te laten maken met de rijkdom van dit fraaie gebied.

Omdat deze activiteit voor iedereen opengesteld is, hebben wij deze als activiteit aangemeld via de landelijke website: www.vogelweek.nl. Je kunt deze excursie dus vinden op deze website en je daar eenvoudig aanmelden.