zaterdag 5 juni 2021 - Tijd: Hele dag

Excursie Naardermeer en polder Bovenmeent


Zaterdag 5 juni – Excursie naar het Naardermeer en de polder Bovenmeent

Ingeklemd tussen de bebouwing van de randstad ligt een oase van rust: het Naardermeer. Voor deze rust is in de afgelopen eeuw dikwijls gestreden. Om het Naardermeer te beschermen richtte Jac. P. Thijsse in 1905 de vereniging Natuurmomumenten op. Een jaar later kocht de vereniging het Naardermeer op als eerste beschermde natuurgebied. Na honderd jaar zorgvuldig beheer ligt het gebied er als een moerasoase bij, in de steeds drukker wordende randstad. Het gebied bestaat uit grote plassen (met namen als Groote Meer en de Wijde Blik) en wordt omzoomd door moerasbossen en drassige weilanden met ondiepe plassen. Veel vogelsoorten, maar ook amfibieën en zoogdieren, vinden hier voedsel en een rustige plek om zich voort te planten.

Rondom het gebied liggen fraaie wandelroutes en uitkijkpunten, waarvan wij er tijdens deze excursie enkele zullen bezoeken. In het voorjaar van 2014 bezochten we dit gebied ook al eens en combineerden we het Naardermeer met de naastgelegen polder Bovenmeent bij Hilversum. Dit is een vochtig poldergebied waar in het voorjaar veel watervogels te vinden zijn. Je kunt je voor deze excursie opgeven bij Louw den Besten (l.denbesten@chello.nl of 0341-257382).