Deze activiteit is voorbij

zaterdag 15 januari 2022 - Tijd: Hele dag

Kustvogelexcursie naar de pier van IJmuiden


Als start van het nieuwe jaar hopen we samen, en volledig Corona-proof, een frisse neus te gaan halen op de pier bij IJmuiden.

Leden die het ‘piervogelen’ kennen weten dat je op deze locatie soorten kunt zien, die elders langs de kust best moeilijk zijn. Soorten als Zwarte zee-eend, Kuifaalscholver, Drieteenmeeuw, Middelste zaagbek, Kuifduiker en soms Alk of Zeekoet kunnen in de nabijheid van de pier worden waargenomen. Daarnaast zijn Paarse strandloper, Oeverpieper en Steenloper algemene verschijningen langs de 3 km lange dam. Kortom: zowel voor vogelaars als voor fotografen leuke soorten om eens van nabij te bekijken.

Wel is de toegankelijkheid van de pier afhankelijk van het weer, omdat de pier bij te sterke wind afgesloten wordt. Mochten we besluiten om de excursie om die reden af te blazen, dan zullen we indien mogelijk zoeken naar een alternatieve datum. Meestal bezoeken we na de wandeling over de pier ook nog een ander leuk gebied in de regio of op de terugweg vanuit IJmuiden.

Je kunt je voor deze excursie aanmelden bij Dimitri Mulder (sahasrala@hotmail.com of 06-41924290).

Foto: Drieteenmeeuw – Roel Pannekoek