vrijdag 13 december 2019 - Tijd: 20:00 - 22:30

Lezing: 2019 Jaar van de Wulp, maar ook van de Velduil!, door Romke Kleefstra (Sovon).


2019 jaar van de wulp2019 is het Jaar van de Wulp; een jaar waarin Sovon en Vogelbescherming extra aandacht voor de soort vragen. Sovon kijkt naar de ontwikkelingen tot dusver in Nederland en binnen de lopende vogeltellingen geven vrijwilligers extra aandacht aan de Wulp. Vogelbescherming buigt zich over een betere bescherming van de Wulp, zowel in Nederland als daarbuiten.

Sovon-coördinator Romke Kleefstra houdt zich namens Sovon bezig met het Jaar van de Wulp en komt over Wulpen vertellen.

2019 was echter ook het jaar van een nieuwe uitbraak van Veldmuizen en dat trok veel broedende Velduilen naar het boerenland. Toevallig houdt Romke zich ook daarmee bezig en kan hij alles vertellen over de aantallen, broedsuccessen en wat zo’n veldmuizenuitbraak allemaal wel niet teweeg brengt.

Foto: Wulp op Terschelling – Foto: Harvey van Diek

Locatie
Veluvine
F.A Molijnlaan 186
Nunspeet