Deze activiteit is voorbij

zaterdag 3 september 2022 - Tijd: Hele dag

Nazomerexcursie langs de IJsseluiterwaarden


Nazomerexcursie langs de IJsseluiterwaarden – Zaterdag 3 september

Onze regio wordt gekenmerkt door een ongekende variatie aan biotopen. Vanuit het Veluwemassief kom je, via gevarieerde overgangsgebieden, aan de westkant uit bij de Veluwerandmeren en aan de oostkant bij de polders en uiterwaarden van de IJssel. Laatstgenoemde gebieden zijn het doel voor deze excursie. We volgen daarbij het stroomgebied van de IJssel tussen Deventer en Kampen. Tijdens deze excursie zullen we zeker de vele ontwikkelingen te zien krijgen die er in dit stroomgebied zijn als gevolg van het project Ruimte voor de Rivier. De grote rivieren krijgen o.a. door de aanleg van nevengeulen meer ruimte in tijden van hoog water en bij laag water biedt het ruimte voor natuurontwikkeling. We kiezen daarom bewust begin september uit omdat veel vogels de uiterwaarden gebruiken als foerageergebied op hun doortrek naar het zuiden. Zo is het een belangrijk tussenstation voor steltlopers, eenden en ganzen. Maar ook de Reuzenstern en Visarend kunnen dan te zien zijn. Gebieden die we zullen bezoeken zijn o.a. het Reevediep bij Kampen, de Vreugderijkerwaard bij Zwolle, de tichelgaten bij Windesheim en de Duursche Waarden tussen Wijhe en Olst.

Reevediep - Foto Benno vd Hoek
Reevediep – Foto Benno van den Hoek

Opgave is mogelijk bij Dik Bos (secretaris@vbwnoordveluwe.nl of 06-32452846).


Luchtfoto Reevediep –  Ruimte voor de Rivier IJsseldelta