Deze activiteit is voorbij

zaterdag 5 september 2020 - Tijd: Hele dag

Nazomerexcursie langs de IJsseluiterwaarden


Onze regio wordt gekenmerkt door een ongekende variatie aan biotopen. Vanuit het Veluwemassief  kom je, via gevarieerde overgangsgebieden, aan de westkant uit bij de Veluwerandmeren en aan de oostkant bij de polders en uiterwaarden van de IJssel. Laatstgenoemde gebieden zijn het doel voor deze excursie. We volgen daarbij het stroomgebied van de IJssel tussen Deventer en Kampen. Tijdens de excursie zullen we zeker de vele ontwikkelingen te zien krijgen die er in dit stroomgebied uitgevoerd of nog gaande zijn als gevolg van het project Ruimte voor de Rivier. De grote rivieren krijgen o.a. door de aanleg van nevengeulen meer ruimte in tijden van hoogwater en bij laag water biedt het ruimte voor nieuwe natuurontwikkeling. We kiezen daarvoor bewust begin september uit, omdat veel vogels de uiterwaarden dan gebruiken als foerageergebied op hun doortrek naar het zuiden. Zo is het een belangrijk tussenstation voor veel steltlopers, eenden en ganzen. Maar ook soorten als Reuzenstern en Visarend kunnen dan te zien zijn. Gebieden die we zullen bezoeken zijn o.a. het Reevediep bij Kampen, de Vreugderijkerwaard bij Zwolle, de tichelgaten bij Windesheim en de Duursche Waarden tussen Wijhe en Olst. Aan de westzijde van de IJssel zijn o.a. de Welsumerwaarden nabij Veessen de moeite waard.

Opgave is mogelijk bij Benno van den Hoek (bennovdhoek@hotmail.com of 06-12192978).

Foto: Uiterwaarden nabij Zalk – Benno van den Hoek ©