zaterdag 4 mei 2024 - Tijd: Hele dag

Tiengemeten


Tiengemeten is een eiland in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het eiland was oorspronkelijk grotendeels verpacht aan boeren. Van 1956 tot 1990 lagen er diverse voorstellen om het eiland in gebruik te nemen als recreatiepark, dumpplaats voor verontreinigd slib, vliegveld of kerncentrale. Sinds 1997 wordt het door Natuurmonumenten beheerd als nat natuurgebied. Hiervoor zijn 700 hectare akkerbouwgrond omgezet in natuurgebied. https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/tiengemeten

In het wat minder toegankelijke westen van het eiland vind je slikken en moerassen. Het midden van Tiengemeten bestaat uit ruig grasland en open watermoeras. In het voor- en najaar vallen de voedselrijke slikplaten droog. Dan zie je wulpen, scholeksters, reigers en lepelaars landen. Maar ook moerasvogels, bruine kiekendief en zeearend worden gespot. De waarneminglijst is lang. https://www.birdingplaces.eu/nl/birdingplaces/netherlands/tiengemeten

Om 10.00 uur nemen we het eerste pontje naar het eiland (vaartijd 10 min, kosten niet leden Natuurmonumenten € 6,00 leden € 4,00.) We kunnen kiezen uit verschillende wandelroutes. Het midden en de oostkant lijken het meest interessant te zijn. Maar een keuze kunnen we op het laatste moment maken.

Je kunt je voor deze excursie aanmelden bij Henri Heussen (hheussen@solcon.nl) of 06-18251720. Graag ook aangeven of je evt. wil chaufferen.

Bron foto: Wikipedia