Deze activiteit is voorbij

zaterdag 23 april 2022 - Tijd: 08:00 - 13:00

Voorjaarsexcursie langs het Reevediep bij Kampen


Voorjaarsexcursie langs het Reevediep bij Kampen i.s.m. KNNV NW-Veluwe – Zaterdag 23 april    

Veel vogelaars in onze regio hebben de laatste paar jaar de ontwikkeling van het gebied Reevediep, ten zuiden van Kampen, met veel belangstelling gevolgd. Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is aangelegd in het kader van het project Ruimte voor de Rivier, om hoogwater van de IJssel sneller af te kunnen voeren via het Drontermeer richting IJsselmeer. Grote rivieren krijgen door de aanleg van zulke nevengeulen meer ruimte in tijden van hoogwater en bij laag water biedt het ruimte voor nieuwe natuurontwikkeling. Sinds april 2019 zijn de bouwhekken weggehaald en is het Reevediep opgeleverd. Staatsbosbeheer, gemeente Kampen, waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat zijn nu gezamenlijk beheerder van het gebied. Het nieuwe natuurgebied biedt vele stukjes nieuwe natuur, waaronder veel plasdras- en rietzones en de ontwikkeling van ruim 40 hectare nieuw rietmoeras. Naast de Roerdomp hebben ook soorten als Blauwborst, Zomertaling, Zwarte stern en zelfs de Steltkluut het gebied als broedplaats ontdekt. In het voorjaar kun je er daarnaast ook Lepelaars, Kemphanen, Watersnippen, Grutto’s en andere watergebonden soorten vinden. Vanaf de dijk en diverse fietspaden kun je het gebied op meerdere plaatsen prachtig overzien, zoals we tijdens deze excursie gaan ontdekken.

Reevediep - Foto Benno vd Hoek
Reevediep – Foto Benno van den Hoek

We verzamelen op deze dag om 8.00 uur op de parkeerplaats Het Schootsveld in Elburg (einde Zwolscheweg, tegenover de Jumbo). Vanaf hier volgen we de dijk langs het Drontermeer, waar we onderweg al enkele tussenstops maken. We verwachten rond 14.00 uur weer in Elburg terug te zijn. Opgave is mogelijk bij Benno van den Hoek (bennovdhoek@hotmail.com of 06-12192978).


Luchtfoto Reevediep –  Ruimte voor de Rivier IJsseldelta