zaterdag 17 april 2021 - Tijd: Hele dag

Voorjaarsexcursie naar De Blauwe Kamer en uiterwaarden Nederrijn


Zaterdag 17 april – Voorjaarsexcursie naar De Blauwe Kamer en uiterwaarden Nederrijn

Eerder al bezochten we natuurgebieden in het rivierengebied, bijvoorbeeld in de omgeving van Tiel en bij Zaltbommel. Dit voorjaar willen we het stroomgebied van de Nederrijn bezoeken, in de omgeving van het gebied de Blauwe Kamer. De Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat aan de noordelijke oever van de Nederrijn tussen Rhenen en Wageningen. In natuurgebied de Blauwe Kamer heeft het water van de Nederrijn vrij spel. Hierdoor is de natuur er voortdurend in beweging. Door die dynamiek ontstaat het geschikte milieu voor planten en dieren die langs de rivieren te vinden zijn. Bij de herinrichting van het gebied zijn de oude strangen en geulen uitgegraven en is de zomerdijk doorgestoken. Sinds het gebied met de Grebbeberg is verbonden begrazen Konikspaarden en Gallowayrunderen het gebied.

De Blauwe Kamer is een paradijsje voor vogelliefhebbers. De aanwezige observatiehut biedt uitzicht over een mooi deel van het gebied. Ook hopen we dat veel zangvogels al in voorjaarstemming zullen zijn of dat we doortrekkers tegen zullen komen, zoals de Visarend en mogelijk zelfs de Beflijster. Delen van het uiterwaardengebied zijn toegankelijk voor wandelaars en hopen we zo een flink deel van het gebied door te kunnen struinen. Dit verhoogt de belevingswaarde van een uiterwaardengebied. Deelnemers dienen voorbereid te zijn op een flinke wandeltocht, waarbij stevig en bij voorkeur waterdicht schoeisel is aan te bevelen. Je kunt je voor deze excursie opgeven bij Benno van den Hoek (bennovdhoek@hotmail.com of 06-12192978).