zaterdag 6 maart 2021 - Tijd: Hele dag

Voorjaarsexcursie naar de omgeving van Winterswijk


De laatste excursie voordat de Corona-pandemie zijn intrede deed was de excursie naar de omgeving van Winterswijk. Deze streek in de Gelderse Achterhoek kent een unieke ligging en natuur. Hier slingeren idyllische beekjes zich nog een weg door het kleinschalige hoevenlandschap met zijn bosjes, akkers, lanen en houtwallen.

Bijzonder zijn ook de steengroeven in deze omgeving, waarbij tot 30 meter hoge groevewanden loodrecht oprijzen en bijna buitenlands aandoen. Deze groeven zijn het leefgebied van de Oehoe, die hier al een aantal jaren succesvol tot broeden komt. Deze broedlocatie blijkt onder vogelaars nog populairder dan de ENCI-groeve bij Maastricht. Dit omdat de uilen vaak beter te zien zijn, zoals we met eigen ogen konden zien afgelopen voorjaar.

In de loofbossen van het gebied Bekendelle hebben we daarnaast kans om twee andere soorten te zien waar we voorheen nog naar op zoek gingen in Zuid-Limburg: de Middelste bonte specht en de Kortsnavelboomkruiper. Nabij de Duitse grens bevinden zich de veengebieden het Wooldseveen en het Korenburgerveen. Hier hadden we afgelopen voorjaar het geluk enkele Kraanvogels te zien. Begin maart is er in het oosten van het land een kans om deze vogels op doortrek tegen te komen.

Opgave voor deze excursie is mogelijk bij Wolbert Hermus (whermus@live.nl of 06-13312594).

Foto: Middelste bonte specht – Rini Lamboo