zaterdag 12 februari 2022 - Tijd: Hele dag

Wintervogelexcursie in Flevoland en langs de randmeren


In de wintermaanden staan er meestal wat minder excursies gepland dan in het voor- en najaar. Op veel plekken is het dan koud en stil en moet je op zoek naar díe plekken waar bepaalde soorten zich verzamelen om te slapen of voedsel te zoeken.

Onze randmeren en de achterliggende Flevopolders zijn gebieden, waar je veel van die typische wintersoorten kunt vinden. Denk daarbij aan watervogels, zoals eenden, ganzen en zwanen, maar ook aan roofvogels als Zeearend, Ruigpootbuizerd en Blauwe kiekendief. Regelmatig plannen we excursies naar bestemmingen elders in den lande, maar laten we zeker in Corona-tijd vooral niet de schoonheid en waarde van onze eigen vogelregio vergeten!

Deze excursie is een mooie gelegenheid om op zoek te gaan naar leuke vogelsoorten dicht bij huis en om misschien nieuwe gebieden in onze eigen omgeving te leren kennen. Het exacte programma van deze dag is nog niet bekend, maar gebieden als de Oostvaardersplassen, het Vossemeer en Reevediep bij Kampen en de Polder Oosterwolde behoren zeker tot de mogelijkheden.

Je kunt je voor deze dagtocht opgeven bij Benno van den Hoek (bennovdhoek@hotmail.com of 06-12192978).