zaterdag 11 februari 2023 - Tijd: Hele dag

Wintervogelexcursie naar het Lauwersmeergebied


Deze excursie staat regelmatig op de agenda. En niet zonder reden. Het is een zeer vogelrijk gebied waarbij in de winter veel wintergasten te zien zijn. We bezoeken een paar locaties in het Lauwersmeer zelf maar gaan ook naar de waddenkust bij Paesens.

Deze dag is kans op meerdere soorten roofvogels zoals Zeearend, Slechtvalk, Smelleken en Ruigpootbuizerd. In de plassen worden veel In de groepen ganzen wordt soms een Roodhalsgans gespot. Bij de wandeling door het buitendijks gebied bij Paesens worden in sommige jaren meerdere Velduilen gezien.

Aanmelden kan bij Dik Bos (secretaris@vbwnoordveluwe.nl) of 06-20502568).

Foto: Roodhalsgans – Ronald Huijssen