Iedereen, die in het wild levende vogels een warm hart toedraagt, kan lid worden van onze vereniging. 
Als rechtspersoon kunt u ons werk ook steunen door u aan te melden als donateur (zie onder). Als lid of donateur kunt u kosteloos en geheel vrijblijvend deelnemen aan excursies en lezingen (ca. 10 keer per jaar).

Alle leden en donateurs ontvangen 3x per jaar ons verenigingsblad Anser. Huisgenootleden ontvangen geen Anser en betalen een lagere contributie.

Contributie:
Leden betalen (minimaal) € 17,50,- per jaar. 
Huisgenootleden betalen € 10,- per jaar. 
Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 6,- per jaar.
Donateurs (rechtspersonen) betalen € 50,- per jaar.

De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan op bankrekening: 
NL08 TRIO 0379478153
t.n.v. VBW Noord-Veluwe te Harderwijk.

Elk nieuw lid wordt gevraagd na betaling zijn of haar persoonsgegevens door te geven. Hiervoor dient u een aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan onderstaande persoon.
Het formulier heeft betrekking op het privacybeleid van onze vereniging (zie onder).

Privacybeleid:
Als vereniging vinden wij de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden zeer belangrijk. Daarom hebben wij voor het gebruik van deze gegevens een privacybeleid en reglement opgesteld. Het beleid en reglement kunt u hieronder inzien.

Privacy beleid  VBW

Privacy reglement  VBW

Aanmeldings- en toestemmingsformulier leden VBW

Ledenadministratie:
Benno van den Hoek
Schokkerstraat 43
8081 KL Elburg
tel. 06-12192978
E-mail: bennovdhoek@hotmail.com