Iedereen, die in het wild levende vogels een warm hart toedraagt, kan lid worden van onze vereniging. 
Als rechtspersoon kunt u ons werk ook steunen door u aan te melden als donateur (zie onder). Als lid of donateur kunt u kosteloos en geheel vrijblijvend deelnemen aan excursies en lezingen (ca. 10 keer per jaar).

Alle leden en donateurs ontvangen 3x per jaar ons verenigingsblad Anser. Huisgenootleden ontvangen geen Anser en betalen een lagere contributie.

Contributie:
Leden betalen (minimaal) € 25,- per jaar. 
Huisgenootleden betalen € 12,50 per jaar. 
Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 8,- per jaar.
Donateurs (rechtspersonen) betalen € 50,- per jaar.

De contributie dient aan het begin van het nieuwe jaar te worden voldaan op bankrekening: 
NL08 TRIO 0379478153
t.n.v. Vogelbeschermingswacht te Harderwijk.
U ontvangt hiervoor van onze penningmeester een nota per mail.

N.B. Doordat de banken gebruik maken van naam-nummercontrole is het van belang om de juiste tenaamstelling gebruikt (Vogelbeschermingswacht). Dus a.u.b. geen afkortingen of de volledige naam van onze vereniging gebruiken.

Elk nieuw lid wordt gevraagd na betaling zijn of haar persoonsgegevens door te geven. Hiervoor dient u een aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan onderstaande persoon.
Het formulier heeft betrekking op het privacybeleid van onze vereniging (zie onder).

Privacybeleid:
Als vereniging vinden wij de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden zeer belangrijk. Daarom hebben wij voor het gebruik van deze gegevens een privacybeleid en reglement opgesteld. Het beleid en reglement kunt u hieronder inzien.

Privacy beleid  VBW

Privacy reglement  VBW

Aanmeldings- en toestemmingsformulier leden VBW

Ledenadministratie:
Dik Bos
Douglaslaan 1
3843 BZ Harderwijk
Tel. 06-32452846
E-mail: secretaris@vbwnoordveluwe.nl