Via onderstaande link komt u op de waarnemingenpagina waar u de meest actuele waarnemingen kunt lezen. Tevens kunt u hier heel eenvoudig uw eigen waarnemingen en vogelbelevenissen plaatsen.

Actuele waarnemingen »

Vanaf de start van onze website in 2004 zijn waarnemingen ingevoerd op onze (voormalige) waarnemingenpagina. Deze berichten zijn via onderstaande links per jaar terug te lezen:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Daarnaast hebben wij een regio-account op de landelijke website van Waarneming.nl:

vbwnoordveluwe.waarneming.nl

Waarnemingengebied
De te plaatsen waarnemingen dienen binnen ons waarnemingengebied te vallen. Globaal gezien is dit het gebied ten noorden van Apeldoorn met de IJssel als oostelijke- en noordelijke grens. Traditioneel worden Oost- en Zuid-Flevoland ook tot het waarnemingengebied gerekend en deze vormen de westelijke grens.

Waarnemingenarchief
Al sinds de oprichting van onze vereniging in 1961 worden door leden van de Vogel-beschermingswacht waarnemingen verzameld. Van deze waarnemingen wordt een selectie gepubliceerd in Anser. Tevens worden de waarnemingen toegevoegd aan het waarnemingenarchief; een bestand dat inmiddels al meer dan 50.000 waarnemingen telt.

Ralreiger – Kamperveen – 9 juni 2019
Foto: Chris Spijkerboer

Voor meer informatie over waarnemingen uit heden of verleden kunt u contact opnemen met de waarnemingencoördinator van onze vereniging (bennovdhoek@hotmail.com).